Over New Solar S3C

New Solar S3C is de doorontwikkeling van de stichting S3C, die vanaf 2011 actief is op het vlak van zonne-energie in Oost-Afrika. Kern daarvan was:

  • verbeteren van lokaal onderwijs via beschikbaar maken van stand alone zonne-installaties voor scholen en kleine solar lampen voor thuisstudie;
  • bevorderen van expertise bij lokale ondernemers (to be) en het samen ozetten van lokale SolarS3C bedrijfjes (via de Solar S3C Kenya Ltd).

In 2014 hebben we moeten erkennen dat deze aanpak – met de beperkte  mogelijkheden en middelen die ons ter beschikking stonden –   niet ging slagen.

Na een tijd van reflectie richt New SolarS3C zich op dezelfde doelen, maar met een andere strategie (zie activiteiten). Ons werkgebeid is nog steeds Oost Afrika, ofwel het cluster Kenya, Oeganda, Tanzania en Ethiopie.

Bestuur:

Het bestuur wordt (vooralsnog) gevormd door:

  • Jeroen Pool: voorzitter
    coordinator HET cooperatie Hilversum en adviseur Pool Duurzame Energie Advies;
  • Ralph Lindenboom: assistant professor TU Delft, dept sanitary engineering
  • Joke van den Bosch, voormalig Oikocredit, adviseur bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL