Overige informatie en fondsen

Algemeen

Adres: Neuweg 385, 1215 JA Hilversum

KvK-nummer: 54188024

Bankrekening/IBAN: NL88TRIO 0254 6845 64
tnv Stichting S3C Hilversum

Download hier de Statuten stichting S3C

Fondsen, donaties en middelen

ANBI: Stichting S3C heeft een ANBI-status: hierdoor worden uw donaties en giften belastingvriendelijk behandeld.

U kunt ook meerjarig bijdragen, via een periodieke gift: in dat geval zijn al uw giften belasting-aftrekbaar.